Letselschade

Een ongeval komt altijd onverwacht. Naast de emotionele kant komen er vast ook allerlei vragen boven. Kan ik bij iemand de schade verhalen? Wat kan ik dan vorderen?

Materiële schade

Als u een bedrijfsongeval of ander ongeval heeft gehad, of als er een medische fout werd gemaakt bij uw behandeling, of u slachtoffer werd van een misdrijf, dan hebt u daardoor ongetwijfeld schade geleden. Schade in welke vorm dan ook. Dat kan gaan om relatief eenvoudige schade, zoals kapotte kleding of andere goederen en gemaakte extra reiskosten, maar ook om de kosten van medische behandeling. Als u hulp nodig hebt om uw huishouding draaiende te houden, komen die kosten voor vergoeding in aanmerking. Oók als familie of vrienden deze taken op zich nemen. Na verloop van tijd wordt misschien ook duidelijk dat u inkomensschade lijdt omdat u niet meer of niet meer volledig kunt werken. Al deze schadeposten noemt men ‘materiële schadeposten’.

Smartengeld

Naast vergoeding van materiële schade heeft u als slachtoffer ook recht op een vergoeding van immateriële schade. Dit wordt ook wel ‘smartengeld’ genoemd. De hoogte van het smartengeld varieert en is onder meer afhankelijk van de ernst van het letsel en van de beperkingen die u daardoor heeft. Ook overige persoonlijke omstandigheden kunnen een rol spelen.

Wordt uw schade altijd vergoed?

Nee, schade wordt niet altijd vergoed. Alleen als er iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor de door u geleden schade, kan de schade op die persoon of dat bedrijf of diens verzekeraar worden verhaald.

Contact met onze letselschadespecialisten

Om te weten te komen of in uw geval het verhalen van de geleden schade een reële kans van slagen heeft, kunt u contact opnemen met onze letselschadespecialist Jos de Kerf. In een vrijblijvend intakegesprek zal hij dan onder meer de kansen, risico’s en kosten met u bespreken. Jos de Kerf heeft de Grotius Specialisatieopleiding Personenschade gedaan en heeft als specialist ervaring met de afwikkeling van schade bij verkeersongevallen, medische fouten, ongevallen op het werk, beroepsziekten en productaansprakelijkheid en dergelijke. Jos de Kerf is lid van Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers.

Kosten / No cure no pay

De Raad voor Rechtsbijstand biedt speciale mogelijkheden voor vergoeding van kosten van onder meer een deskundigenonderzoek bij letselschadezaken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze pagina en aanverwante pagina’s op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.
Daarnaast doet ons kantoor ook mee aan de no cure no pay regeling inzake letselschade.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen