Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is van algemene aard en is niet bedoeld als advies. Deze informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar VLDW Advocaten garandeert niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. VLDW Advocaten is niet aansprakelijkheid voor enige schade die zou ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken. Onder schade wordt uitdrukkelijk begrepen schade als gevolg van virussen, ransom ware en andere cybercrime of onjuistheid of onvolledigheid van informatie. VLDW Advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van websites van derden waarnaar verwezen wordt.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten van intellectuele eigendom op deze website uitsluitend bij VLDW Advocaten. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website te wijzigen, over te nemen, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of al dan niet tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Ook het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en enige andere internetpagina is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VLDW Advocaten niet toegestaan.

Privacystatement

Bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is voor VLDW Advocaten zeer belangrijk. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website verzameld.

Op de website wordt eventueel gebruik gemaakt van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie waarmee VLDW Advocaten bepaalde login-informatie kan opslaan en ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts systemen. U kunt uw systeem zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

Disclaimer van toepassing op ondertekening van onze correspondentie.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen