Privacyrecht

Verwerking persoonsgegevens
Elke onderneming verwerkt persoonsgegevens. Persoonsgegevens van klanten, contactpersonen bij leveranciers en niet te vergeten de eigen werknemers. Er gelden strenge normen voor het verwerken van persoonsgegevens. Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de (controlerende) bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College bescherming persoonsgegevens) uitgebreid.

Waar moet u op letten?
Een aantal aandachtspunten uit de strenge wetgeving op het gebied van het privacyrecht:

Als bedrijf of andere organisatie zult u zich voortdurend en blijvend moeten afvragen:

Voldoet uw privacybeleid aan de regelgeving?
De privacyregelgeving is dus streng én kent tegelijkertijd nogal wat open normen. Dat verplicht de ondernemer in feite om kritisch na te denken over de manier waarop u met persoonsgegevens omgaat. Het is belangrijk om te kunnen laten zien waaróm bepaalde keuzes zijn/worden gemaakt, om te kunnen verantwoorden hoe u tot een bepaald privacybeleid gekomen bent. Kan dat beleid de toets van een onafhankelijk rechter doorstaan? Als u daar eens over wilt doorpraten, kunt u contact opnemen met Cora Blaak-Looij.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen