Bestuursrecht

 

Bestuursrecht

Hebt u een vergunning aangevraagd en wordt deze niet verleend? Heeft de overheid u een last onder dwangsom of een boete opgelegd en bent u het daarmee niet eens? Bent u van mening dat de WOZ-beschikking van uw woning onjuist is vastgesteld? Dat zijn allemaal vragen op het terrein van het bestuursrecht.

Overheidsbesluiten
Het bestuursrecht bevat de regels die gelden tussen overheid en burger, maar ook tussen overheid en bedrijven. De overheid neemt besluiten die van grote invloed zijn voor u. Niet alleen als een beslissing wordt genomen over uw aanvraag voor bijvoorbeeld een bouwvergunning, maar ook als u als omwonende direct de gevolgen ervaart van een milieuvergunning die wordt verleend aan een bedrijf vlakbij uw huis.

Mr. Jeroen de Waard behandelt bij VLDW Advocaten zaken op het terrein van het bestuursrecht. Bij hem kunt u terecht voor advies en bijstand in bezwaar- en beroepprocedures op dit rechtsgebied, zoals:

Complexe regelgeving
Bestuursrechtelijke procedures kúnnen in Nederland zonder bijstand van een advocaat worden gevoerd. De regelgeving is echter zo complex (niet alleen diverse wetten, maar ook verordeningen, besluiten, regelingen en andere voorschriften spelen een rol) dat het een bijzonder lastige opgave is om zelfstandig met succes een bestuursrechtelijke procedure te voeren. Daarbij komt dat de overheid altijd ervaren en gespecialiseerde juristen inzet om het genomen besluit te verdedigen.

Het is belangrijk tijdig een advocaat in te schakelen. In het bestuursrecht gelden vele (verschillende) termijnen en overschrijding daarvan is doorgaans fataal en kan dus niet meer worden gerepareerd! Aarzel dus niet en neem vrijblijvend contact op met Jeroen de Waard of Jan-Willem van Vossen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen
Mr. I. (Ibrahim) Akkaya
Doortastend en betrokken