Handhaving

Last onder dwangsom / bestuursdwang

De overheid kan zogenaamde herstelsancties opleggen om de overtreding van een specifiek wettelijk voorschrift te laten beëindigen en beëindigd te houden. Er zijn twee herstelsancties: de last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang.

Zowel de last onder dwangsom als de last onder bestuursdwang zijn gericht op het herstellen van de rechtmatige situatie. Wordt een overtreding niet tijdig beëindigd dan kan het bevoegd gezag overgaan tot het invorderen van dwangsommen of het verhalen van gemaakte kosten.

De last houdt in dat een bepaalde overtreding niet meer mag worden begaan of moet worden beëindigd. Als hier geen gevolg aan wordt gegeven dan wordt per tijdseenheid (vaak per dag) per overtreding of in één keer een bedrag verbeurd.

Voor een last onder dwangsom geldt dat deze alleen kan worden opgelegd als hiervoor een bevoegdheid is in de wet. Het is ook aan het bevoegd gezag om een overtreding te bewijzen. In de praktijk worden hierbij veel fouten gemaakt.

In veel gevallen is het zinvol om rechtsmiddelen aan te wenden tegen een last onder dwangsom of bestuursdwang. Rechtsmiddelen zijn het indienen van bezwaar bij het bestuursorgaan en het eventueel daarna voeren van een procedure bij de rechtbank of een ander bevoegd college.

Gelet op de ingewikkelde procedures en veelal fatale termijnen is het verstandig om jezelf goed te laten adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Aarzel dus niet en neem vrijblijvend contact op met Jan-Willem van Vossen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen