Handhaving

Ik ben het niet eens met een bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht en kan zelfstandig worden opgelegd door een bestuursorgaan, vaak de gemeente.

De bestuurlijke boete is een bestuursrechtelijk sanctioneringsmiddel waarvoor een directe relatie tussen de beboete partij en de overheid noodzakelijk is. Denk aan vergunninghouders, uitkeringsgerechtigden, belastingplichtigen e.d..

Een bestuursorgaan kan alleen een bestuurlijke boete opleggen als er een speciale wet is op basis waarvan het orgaan bevoegd is om deze boete op te leggen. Bestuurlijke boetes kunnen o.a. opgelegd worden vanwege het overtreden van de gemeentelijke APV, de arbeidsomstandighedenwetgeving en het Bouwbesluit.

Vaak is het zinvol om in actie te komen en rechtsmiddelen aan te wenden tegen een bestuurlijke boete. Rechtsmiddelen zijn: het indienen van bezwaar bij het bestuursorgaan en eventueel daarna een procedure bij de rechtbank of een bevoegd college voeren. Een bestuursorgaan moet namelijk de overtreding van een specifiek wetsartikel bewijzen en de praktijk leert dat door bestuursorganen hierbij regelmatig fouten worden gemaakt.

Een gespecialiseerde advocaat weet waaraan een boetebesluit moet voldoen en kan de relevante (juridische) argumenten voor u aanvoeren en weet welke (fatale) termijnen van toepassing zijn. Aarzel dus niet en neem vrijblijvend contact op met Jan-Willem van Vossen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen