Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is breder dan ‘contractenrecht’. Verbintenissen (verplichtingen) kunnen zeker uit een overeenkomst ontstaan, maar ook uit de wet voortvloeien. Deze verbintenissen kunnen het gevolg zijn van een rechtshandeling of van een feitelijke handeling.
Met een verbintenis is de ene partij verplicht een prestatie te verlenen aan de andere partij. Vaak is dit wederkerig. Problemen ontstaan als een partij zijn verplichtingen niet nakomt of als er onduidelijkheid bestaat over de (precieze inhoud van) gemaakte afspraken.

VLDW Advocaten staat zowel bedrijven als particulieren bij in geschillen betreffende verbintenissenrecht.

Ook als er geen sprake is van een geschil kan het nuttig zijn een advocaat te raadplegen. Om te voorkomen dat later onduidelijkheid ontstaat over de gemaakte afspraken is het belangrijk de afspraken duidelijk op papier te zetten, volgens de geldende wet- en regelgeving en rekeninghoudend met uw (commerciële) belangen. Laat u dit door een van onze advocaten doen, dan kan ook worden gekeken of nog aanvullende bepalingen nodig zijn. Natuurlijk kunt u bij ons ook een (door de andere partij) opgestelde overeenkomst laten checken.

Bij VLDW Advocaten kunt u terecht voor onder meer:

Voor meer informatie kunt u -vrijblijvend- telefonisch of per e-mail contact opnemen met Cora Blaak-Looij BA.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen