Contracten

Verbintenissenrecht

Contracten

Contract of overeenkomst, twee woorden voor hetzelfde fenomeen, namelijk het maken van afspraken tussen twee of meer partijen. Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten. Wel gelden er voor sommige overeenkomsten vormvereisten en dan is het wel verplicht een schriftelijk contract te maken. Een koopovereenkomst voor een woning móet als de koper een particulier is schriftelijk worden gesloten. Een concurrentiebeding (in een arbeidsovereenkomst) mag ook alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Los van de situaties waarin de wet schriftelijkheid vraagt, is het sowieso verstandig om de afspraken op papier te zetten: Dat voorkomt later onduidelijkheid of discussie over wat partijen nu eigenlijk hebben afgesproken.

In de wet zijn voor veel soorten overeenkomsten specifieke regels opgenomen. Denk aan de arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, agentuurovereenkomst en overeenkomsten met consumenten. In elke situatie moet goed bekeken worden welke vereisten gelden voor het soort contract dat partijen aangaan. Realiseert u zich daarbij dat het er niet om gaat welke titel u een contract meegeeft, maar om de inhoud van een contract. Lees hier meer over in dit blog.

Onderwerpen die in bijna alle contracten terugkomen, nog los van de specifieke wettelijke bepalingen, zijn bijvoorbeeld:
– duur van het contract
– opzegtermijn
– afspraken over de uitvoering van de overeenkomst
– gevolgen bij niet-nakoming
– betalingstermijnen
– afhandeling van geschillen
– toepasselijk recht.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande (Uitterhoeve)
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mw. Mr. J. (Jannine) de Bonte-Meijer
Oplossen door mee te denken
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen