Incasso’s

De incasso van vorderingen kan op veel manieren aangepakt worden. Keihard of juist met begrip, meteen met mes op de keel of juist zelf een betalingsregeling voorstellen, meteen dreigen met van alles of juist (nog) niet.

Daarnaast kan een incasso door veel verschillende personen gedaan worden. Dit hoeft niet per se een advocaat te zijn. Wij van VLDW Advocaten adviseren -uiteraard- hiervoor wel een advocaat in de arm te nemen. Als u zelf al van alles zonder succes geprobeerd hebt om de vorderingen te innen, zal het waarschijnlijk weinig zin hebben om dat met andere bewoordingen nog eens te gaan doen. Een brief van een advocaat zal dan meer effect sorteren. Bovendien, een advocaat kan ook meer doen, omdat hij bevoegd is allerlei rechtsmaatregelen te treffen die niet-advocaten niet uit mogen voeren. Ook incassobureaus hebben dus minder mogelijkheden dan advocaten.

Als wij de eerste incassobrief in een zaak voor u opstellen, dan overleggen we met u hoe de toon van die brief moet luiden. Soms kan een keiharde incassobrief heel goed werken en volgt alsnog betaling ineens. Maar net zo goed kan die averechts werken. Er zijn namelijk ook niet-betalers die van goede wil zijn, maar die tijdelijk in problemen verkeren. Als zij dan een brief krijgen met een sommatie waar zij niet aan kunnen voldoen, dan heb je meer kans op struisvogelpolitiek (zonder betaling) dan na een brief waarin ze op de mogelijkheid van een betalingsregeling gewezen worden. Want daar kunnen ze dan wel aan voldoen.

Ons incassotraject wordt punctueel geagendeerd en gevolgd. Een betalingstoezegging is immers mooi, maar als de follow-up uitblijft, geldt dat meestal ook voor de betaling.

Mocht betaling uitblijven, dan geven wij aan wat de verdere opties zijn (beslag leggen, een incassoprocedure starten, een kort geding, een faillissementsaanvraag, om er enkele te noemen) en wat de kosten daarvan voor u zijn. Uiteraard worden die kosten, en ook die van ons, doorbelast aan de andere partij, maar die moet dan wel verhaal bieden.

Kortom, maatwerk zoals u dat van VLDW Advocaten mag verwachten, voor een lage prijs (uurtarief van € 100,- excl. BTW). Hierbij gaan wij er wel van uit dat de betaling niet betwist wordt. Stel dat iemand betaling weigert omdat hij niet tevreden is en daar ontstaat een conflict over, dan is er geen betalingsprobleem maar een juridisch probleem. Dan geldt er een ander tarief, al hebben we daar dan uiteraard eerst overleg met u over.

Wilt u meer informatie? U kunt vrijblijvend contact opnemen met Jos de Kerf of Jan Willem van Vossen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen