Procederen

Incassokortgeding

Een snelle manier om een geldvordering te innen is het incassokortgeding. De uitspraak in een incassokortgeding is direct uitvoerbaar. U beschikt over een executoriale titel en kunt daarmee de vordering gelijk incasseren. Om van deze effectieve mogelijkheid gebruik te kunnen maken, gelden wel een aantal voorwaarden:

Onbetwiste en aannemelijke vordering
Eén van de voorwaarden is dat de vordering onbetwist is. Met andere woorden: de debiteur erkent de vordering, heeft er geen inhoudelijke bezwaren tegen, maar kan of wil niet betalen. De vordering moet ook voldoende aannemelijk zijn. Dat betekent dat met een grote mate van waarschijnlijkheid de vordering ook in een gewone procedure (ook wel bodemprocedure genoemd) zou worden toegewezen.

Spoedeisend belang en restitutierisico
Bij procedures in kort geding moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. De vordering is bijvoorbeeld spoedeisend als uw onderneming door de wanbetaling van uw debiteur in financiële problemen dreigt te raken. Die spoedeisendheid moet toegelicht worden. De rechter past dan een belangenafweging toe.

In een kort geding wordt in feite een voorlopig oordeel gegeven, een voorlopige voorziening. De rechter zal bij een incassokortgeding daarom ook kijken naar de financiële positie van uw onderneming. Want stel dat in een latere bodemprocedure wordt geoordeeld dat de debiteur toch niet hoefde te betalen, kunt u dan de al betaalde bedragen terugbetalen? Wees erop voorbereid dat de debiteur in het kort geding mogelijk een beroep doet op dit zogenaamde restitutierisico.

Dit laatste kan natuurlijk wringen met het vereiste spoedeisende belang: Als uw spoedeisende belang is dat uw onderneming in financiële moeilijkheden dreigt te raken nu deze debiteur niet betaalt, is dan het restitutierisico niet inderdaad aanwezig? Om hierop te anticiperen kunt u bijvoorbeeld een bankgarantie stellen.

Sommatiebrief en concept-dagvaarding
Voordat een incassokortgeding plaatsheeft, moet de debiteur eerst nogmaals gesommeerd worden om te betalen. Met de aangetekende brief (of deurwaardersexploot) moet dan de concept-dagvaarding meegestuurd worden, met daarop datum en tijd van de zitting. Als sommatietermijn geldt de wettelijke dagvaardingstermijn van tenminste 8 dagen.

 

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen