Beslag leggen

Conservatoir beslag

Wat is conservatoir beslag?

Conservatoir beslag wordt gelegd voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. ‘Conservatoir’ komt van ‘conserveren’, oftewel: bewaren. De goederen waarop beslag gelegd wordt, worden dan als het ware bewaard totdat de rechter via een vonnis heeft beslist wat er met het goed moet gebeuren.

Welke soorten beslag zijn er?

Er zijn verschillende soorten conservatoir beslag, die elk hun eigen regels kennen en waarbij op verschillende goederen beslag wordt gelegd:
– beslag op roerende zaken
– beslag op onroerende zaken
– derdenbeslag (bijvoorbeeld onder een bank, op banktegoeden)
– beslag op aandelen en effecten
– beslag op schepen of luchtvaartuigen
– beslag tot afgifte en levering
– bewijsbeslag
– eigen beslag, deelgenotenbeslag en maritaal beslag

Beslag gaat altijd samen met een procedure

Voor alle vormen van conservatoir beslag geldt dat er altijd een procedure in hoofdzaak moet worden gevoerd, om te voorkomen dat het beslag weer vervalt. Dus stel dat er beslag wordt gelegd op een bankrekening omdat er een forse openstaande factuur is die niet wordt betaald, dan moet tijdig een incassoprocedure bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt waarin wordt gevorderd dat de debiteur wordt veroordeeld om die factuur (met bijkomende bedragen) te betalen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen