Beslag leggen

Executoriaal beslag

Executoriaal beslag is het beslag dat door een deurwaarder kan worden gelegd nadat een procedure is gevoerd en dit tot een veroordeling heeft geleid. Het woord ‘executoriaal’ komt van ‘executeren’ dat ook wel ‘ten uitvoer leggen’ betekent. Als een schuldenaar, ondanks een veroordelend vonnis, nog steeds weigert te betalen, kan het vonnis ‘ten uitvoer gelegd worden’. De deurwaarder kan met het veroordelende vonnis in de hand overgaan tot het leggen van executoriaal beslag. Dan kan ook een eerder gelegd conservatoir beslag worden omgezet in executoriaal beslag.

Nadat een deurwaarder executoriaal beslag op bepaalde goederen of vorderingen van de schuldenaar heeft gelegd, kunnen deze goederen of vorderingen te gelde worden gemaakt. De opbrengst komt dan aan de beslaglegger toe en daarmee wordt als het ware (gedeeltelijk) voldaan aan het veroordelende vonnis. De goederen waarop het executoriaal beslag rust, kunnen bijvoorbeeld verkocht worden door de deurwaarder. Ook kunnen vorderingen waarop executoriaal beslag rust, door de deurwaarder worden geïnd.

Executie kort geding

Als er op uw goederen of vorderingen executoriaal beslag is gelegd, kan u door middel van een executie kort geding proberen de verdere ten uitvoerlegging van het vonnis te schorsen. U moet dan wel een spoedeisend belang hebben. Een beslaglegger mag geen misbruik maken van zijn of haar executiebevoegdheid. Daarvan kan sprake zijn als er een kennelijke fout of misslag in het vonnis staat of dat er na het wijzen van het vonnis feiten zijn opgetreden waarbij executie van het vonnis tot een noodtoestand zou leiden.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen