Handhaving

Mag de burgemeester mijn woning sluiten?

Als in een woning een zogenaamde handelshoeveelheid drugs wordt gevonden, dan kan de burgemeester van een gemeente besluiten die woning te sluiten. Dit middel wordt in Zeeland met regelmaat gebruikt door gemeentes. Het inzetten van dit middel betekent dat ook de bewoners van de woning gedurende de sluiting niet naar binnen mogen. Het sluiten van een woning kan daarmee verstrekkende gevolgen hebben voor de bewoners. De bewoner zal op eigen kosten elders onderdak moeten vinden.

De burgemeester heeft echter niet de verplichting om een woning te sluiten na de vondst van drugs. Bij een besluit tot sluiting van de woning moeten altijd alle betrokken belangen worden afgewogen.

Bij het beoordelen of een woning al dan niet gesloten moet worden, kijkt de burgemeester naar het beschermen van het woon- en leefklimaat in de omgeving en het herstellen van de openbare orde. Daarbij speelt een rol welke soort en hoeveel drugs zijn gevonden en of er vanuit de woning drugshandel heeft plaatsgevonden. Zo zal bij de vondst van harddrugs een woning over het algemeen langer gesloten worden dan bij de vondst van softdrugs. Tot slot moet beoordeeld worden of de sluiting van de woning evenredig is.

Gelet op de grote consequenties van de sluiting van een woning en de veelal fatale termijnen is het verstandig om u goed te laten adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Aarzel dus niet en neem vrijblijvend contact op met Jan-Willem van Vossen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen