Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsplicht

Het aanbestedingsrecht is vastgelegd in EU-aanbestedingsrichtlijnen. Het Nederlandse aanbestedingsrecht is gebaseerd op deze Europese wetgeving. Dit betekent dat bij het aanbestedingsrecht niet alleen aandacht moet worden geschonken aan wat in Nederland plaatsvindt, maar ook aan wat in Europa plaatsvindt.

 Eén van de onderwerpen waar de meeste discussie over is binnen het aanbestedingsrecht, is de vraag wanneer een aanbesteding wettelijk gereguleerd is. Binnen het aanbestedingsrecht is er een onderscheid tussen de subjectieve werkingssfeer (voor welke aanbesteders geldt de aanbestedingsrechtelijke wetgeving) en de geografische werkingssfeer (welke deelnemers aan een aanbesteding kunnen een beroep doen op de aanbestedingswetgeving). Als aan beide voorwaarden is voldaan is sprake van een opdracht die valt onder aanbestedingswetgeving.

Rond deze twee voorwaarden kunnen meerdere vragen een rol spelen. Zo kan er discussie zijn over de vraag of sprake is van een aanbestedende dienst. Daarnaast kunnen ook verschillende opdrachten worden aanbesteed, zoals een reguliere opdracht, een raamovereenkomst of een concessieopdracht. Voor iedere opdracht geldt weer andere wetgeving. Ook is er veel discussie over de vraag of de waarde van de opdracht hoger is dan het relevante drempelbedrag. Daarbij speelt een rol dat de drempelbedragen op Europees niveau worden vastgesteld en regelmatig wijzigen.

Gelet op de grote belangen die vaak bij een aanbesteding op het spel staan en de veelal fatale termijnen is het verstandig om zich goed te laten adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Aarzel dus niet en neem vrijblijvend contact op met Jan-Willem van Vossen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen