Aanbestedingsrecht

Rechtsbescherming

Bij een aanbestedingsprocedure zijn er winnaars en verliezers. De winnaar is de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund. De verliezers zijn over het algemeen de overige inschrijvers. Deze verliezers kunnen juridische procedures aanspannen, omdat ze het niet eens zijn met de uitslag. Bij aanbestedingen wordt traditiegetrouw veel geprocedeerd. Bij grote aanbestedingsopdrachten zijn immers vaak aanzienlijke kosten gemaakt door alle potentiële inschrijvers, kosten die lang niet altijd vergoed worden. Dit betekent dat de belangen groot zijn en partijen dan ook regelmatig procederen over de gunningsbeslissing van een aanbestedende dienst.

In Europa wordt naar aanleiding van een uitspraak van de hoogste Europese rechter een opdracht niet direct definitief gegund, maar eerst voorlopig. Inschrijvers krijgen vervolgens gedurende minimaal 20 dagen de tijd (de Alcatel-termijn) om een kort geding aan te spannen tegen de aanbestedende dienst over de gunningsbeslissing. Dit betekent overigens niet dat na verloop van deze termijn de beslissing niet meer aanvechtbaar is voor de rechter. Er is namelijk geen sprake van een vervaltermijn, tenzij in de aanbestedingsdocumenten of in de afwijzingsbrief expliciet wordt aangegeven dat inschrijvers binnen deze termijn een procedure aanhangig moeten maken over de (voorlopige) gunningsbeslissing. In bijzondere omstandigheden kan overigens wel na de Alcatel-termijn nog een gunningsbeslissing worden aangevochten als sprake is van een fatale termijn. Na afloop van de Alcatel-termijn staat anders de gunningsbeslissing vast. Wel kan vervolgens een overeenkomst nog vernietigd worden.

Gelet op de grote belangen die vaak bij een aanbesteding op het spel staan en de veelal fatale termijnen is het verstandig om u goed te laten adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Aarzel dus niet en neem vrijblijvend contact op met Jan-Willem van Vossen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen