Bestuursrecht

Aanbestedingsrecht

De overheid is de grootste opdrachtgever van Nederland. Nagenoeg alles wat overheidsinstanties inkopen of laten bouwen gebeurt door middel van een aanbestedingsprocedure. Aangezien projecten en marktpartijen in Nederland steeds groter worden zijn ook de financiële belangen steeds groter. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer marktpartijen meedingen naar dergelijke opdrachten.

De aanbestedingswetgeving in Nederland eist dat de overheid deze opdrachten op een eerlijke wijze in de markt zet en dat er sprake is van een gezonde mededinging. Aanbestedingsprocedures zijn dan ook als gevolg hiervan aan strenge regels gebonden. Om tot een rechtsgeldig contract te komen en schadeclaims te voorkomen is het van groot belang dat deze regels correct worden nageleefd. De uiteindelijke keuze voor een ondernemer moet transparant en non-discriminatoir tot stand komen. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd het geval is.

De regels over aanbesteden staan in de Aanbestedingswet 2012, het ARW 2012 en de Gids Proportionaliteit. Daarnaast zijn er nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen die medio 2016 zijn ingegaan.

Bij het aanbestedingsrecht zien wij in de praktijk dat er veel vragen ontstaan omtrent: 1) de aanbestedingsplicht, 2) de aanbestedingsdocumenten en 3) de rechtsbescherming.

De advocaten van VLDW Advocaten staan ondernemingen bij die te maken hebben met aanbestedingsprocedures. Zij adviseren zowel aan de voorkant bij het vinden van kansen, maar staan u ook bij indien er strijdigheid met de aanbestedingsregels dreigt. Indien er onverhoopt toch een geschil ontstaat naar aanleiding van een aanbestedingsprocedure dan wordt er ook niet geaarzeld om te procederen.

 

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen