Bestuursrecht

Ruimtelijke ordening

In Nederland is de ruimte schaars. We wonen en werken relatief gezien met veel mensen op een klein grondgebied. Er is onder meer ruimte nodig voor woningen, bedrijventerreinen, recreatie, natuur, maar ook transport. Om ervoor te zorgen dat de schaarse ruimte evenwichtig wordt verdeeld worden er plannen opgesteld om alle ruimte te verdelen.

Het gaat hier met andere woorden om het inrichten van onze fysieke leefomgeving. Iedereen kan zich voorstellen dat hierbij tegenstrijdige keuzes gemaakt moeten worden. Het maakt namelijk nogal wat verschil of een schaars stuk grond gebruikt wordt als snelweg of als natuurgebied.

Het Omgevingsrecht

De regelgeving m.b.t. ruimtelijke ordening, ook wel het Omgevingsrecht genoemd, biedt de kaders waarbinnen tot een goede afweging wordt gekomen. In de praktijk blijkt dat de vragen zich toespitsen op de drie deelonderwerpen: 1) bestemmingsplan, 2) onteigening en 3) planschade.

Het is een apart vak om het behulp van de regels uit het Omgevingsrecht het optimale resultaat te bereiken. De advocaten van VLDW Advocaten adviseren en begeleiden onder meer projectontwikkelaars, ondernemingen en particulieren in het gehele planproces met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Concreet betekent dit zij de ene keer partijen bijstaan die juist een bepaald plan willen realiseren en de andere keer partijen bijstaan die juist een plan willen tegenhouden.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen