Projectontwikkeling

Onteigening

Voor het realiseren van projecten, zoals de aanleg van een weg of de realisatie van een bedrijventerrein, heeft de overheid grond nodig. Deze grond is vaak geen eigendom van de overheid, maar van particulieren of bedrijven. Die zijn niet altijd bereid om hun grond te verkopen aan de overheid.

Als partijen niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de overheid een onteigeningsprocedure starten. De gevolgen hiervan zijn zeer ingrijpend. Zonder uw toestemming gaat het eigendom van uw grond over op de overheid.

Bij onteigening wordt onderscheid gemaakt tussen de administratieve onteigeningsprocedure en de gerechtelijke onteigeningsprocedure. Voor het onteigenen is het voor de overheid noodzakelijk om toestemming van de Kroon te vragen. De Kroon beoordeelt of de gewenste eigendomsverkrijging in het algemeen belang, urgent en noodzakelijk is. Als u het niet eens bent met een onteigening dan kunt u hiertegen een zienswijze indienen.

Uiteindelijk kan de rechtbank de onteigening uitspreken in een gerechtelijke procedure en daarbij ook de omvang van de schadevergoeding vaststellen.

Gelet op de ingewikkelde procedures en veelal fatale termijnen is het verstandig zich goed te laten adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Aarzel dus niet en neem vrijblijvend contact op met Jan-Willem van Vossen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen