Bouwrecht

Projectontwikkeling

Het proces waarbij grond, geld en gebruikers samengebracht worden om een bouwkundig project te realiseren, dat is projectontwikkeling. Het gaat om samenwerking tussen één of meer projectontwikkelaars, grondeigenaren, aannemers en financiële partijen. Er zijn dus veel verschillende partijen betrokken, denk (ook) aan de gemeente, aannemers en onderaannemers, financiers en huurders. De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor het plan, maar ook voor de contracten met de aannemer(s) en voor de vergunningen en financiering van het project.

Projectontwikkeling is doorgaans een ingewikkeld en complex proces. Daarbij zijn de juridische risico’s vaak aanzienlijk. In het voorstadium wordt vaak al fors geïnvesteerd (aankoop bouwgronden, inhuren deskundigen), terwijl nog niet zeker is dat de nieuwbouw daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, laat staan dat er (genoeg) kopers gevonden zullen kunnen worden. In de loop van het traject moet rekening gehouden worden met allerlei juridische aspecten. Met de gemeente moeten afspraken gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld een intentieovereenkomst. Uiteraard is er ook de bestuursrechtelijke kant, met een ruimtelijke ordeningstraject en omgevingsrechttraject (vergunningen). Er worden met de betrokken partijen overeenkomsten gesloten, zoals een samenwerkingsovereenkomst, aanneemovereenkomst, koop/verkoopovereenkomsten, et cetera. Ook het risico van planschade moet worden beoordeeld en waar nodig ondervangen.

Geen project is hetzelfde, er is altijd (juridisch) maatwerk nodig om een project tot een goed einde te brengen. De advocaten van VLDW Advocaten hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen met betrekking tot projectontwikkelingen. Vanwege de veelal fatale termijnen is het belangrijk om tijdig een advocaat in schakelen. Aarzel dus niet en neem vrijblijvend contact op met Jan-Willem van Vossen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen