Ruimtelijke ordening

Planschade door (wijziging) bestemmingsplan

Planschade ontstaat op het moment dat een woning, bedrijfspand of grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als naast uw woning een grote vervuilende fabriek wordt gebouwd. In dat geval kunt u schadevergoeding aanvragen bij de gemeente.

Anterieure overeenkomst

De gemeente sluit vaak een zogenaamde anterieure overeenkomst met de schadeveroorzaker af, zodat het uiteindelijk niet de gemeente is die opdraait voor de schade maar de schadeveroorzaker. Als omwonende (en daarmee belanghebbende) moet u zich echter altijd tot de gemeente richten.

Wanneer recht op planschadevergoeding?

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding zijn twee zaken van belang.
In de eerste plaats: kon u de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht? Hiermee wordt bedoeld dat in het geval u bijvoorbeeld een woning naast een onbebouwd industrieterrein koopt, u geen recht op planschade hebt als er vervolgens een fabriek wordt gebouwd. U kon immers op voorhand rekening houden met het feit dat er mogelijk een fabriek zou worden gebouwd.
In de tweede plaats: heeft u nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen?

Gelet op de ingewikkelde procedures en veelal fatale termijnen is het verstandig om u goed te laten adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Aarzel dus niet en neem vrijblijvend contact op met Jan-Willem van Vossen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen