Ruimtelijke ordening

Oneens met wijziging/nieuw bestemmingsplan

Wat mag u als burger of als onderneming binnen een bepaald gebied doen? Dit wordt bepaald in het bestemmingsplan van een gemeente. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Het maken van een bestemmingsplan is verplicht op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

Als iemand plannen heeft voor een bepaalde locatie dan kan dit tot nadelen voor de direct omwonenden (belanghebbenden) leiden. Zo kan er bijvoorbeeld door de bouw van een nieuwe fabriek hinder ontstaan in de vorm van schaduwhinder of geurhinder. Niet alles is toegestaan en planmakers en de overheid realiseren zich soms onvoldoende de belangen van derden.

Zienswijze indienen tegen wijziging bestemmingsplan

Een bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. Het loont in dat geval vaak de moeite om als u het niet eens bent met een bestemmingsplan een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Op basis van een zienswijze zijn gemeentes soms genegen om plannen aan te passen.

Als een zienswijze niet tot resultaat leidt dan kan alsnog door een procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geprobeerd worden om een bestemmingsplanwijziging tegen te houden.

De advocaten van VLDW Advocaten hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen met betrekking tot bestemmingsplannen. Vanwege de veelal fatale termijnen is het belangrijk om tijdig een advocaat in schakelen, om te voorkomen dat plannen niet meer gewijzigd kunnen worden. Aarzel dus niet en neem vrijblijvend contact op met Jan-Willem van Vossen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen