Zienswijze

Bestemmingsplannen

Zienswijze

Een zienswijze is een reactie die u kunt indienen op een ontwerp-besluit van het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente). Voorwaarde om een zienswijze in te kunnen dienen, is dat u belanghebbende bent bij het ontwerp-besluit. Overigens kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon belanghebbende zijn. Zienswijzen kunnen worden ingediend tijdens de periode dat het ontwerp-besluit ter inzage ligt, meestal is dat een termijn van zes weken.

Na de inzagetermijn neemt het bevoegd gezag een besluit. Als een indiener van een zienswijze vindt dat bij die besluitvorming en in het besluit zijn visie niet of onvoldoende is meegewogen, dan kan hij bezwaar en (later) beroep instellen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande (Uitterhoeve)
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mw. Mr. J. (Jannine) de Bonte-Meijer
Oplossen door mee te denken
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen