Werknemers, privacy en corona

Door: Cora Blaak-Looij

Als werkgever moet u voor een veilige werkomgeving te zorgen. In deze coronacrisis is dat extra belangrijk en relevant én extra lastig.

Informeren naar gezondheid werknemers: wat is toegestaan?

Want mag u uw werknemers testen op corona of gezondheidsvragenlijsten in laten vullen? Nee, dat is niet toegestaan. Werkgevers mogen ook nu geen medische gegevens verwerken. Uiteraard kunt u waar nodig wel de bedrijfsarts inschakelen.

Inmiddels heeft de Autoriteit Persoonsgegevens ook specifiek antwoord gegeven op de vraag of het is toegestaan werknemers (en anderen) te temperaturen. Waar het op neer komt is dat als de gemeten temperatuur wordt opgeslagen/geregistreerd de AVG wel van toepassing is en het een werkgever niet is toegestaan om deze medische gegevens te verwerken. Het vragen van toestemming om te mogen temperaturen is bij werknemers ook geen oplossing, omdat die in een afhankelijke relatie tot hun werkgever staan en volgens de AVG en AP niet ‘vrij’ toestemming kunnen geven (ze durven wellicht niet te weigeren).
Wordt alleen de temperatuur gemeten en verder niet vastgelegd, dan is de AVG niet van toepassing. Ook dan kan volgens de AP echter wel sprake zijn van een flinke inbreuk op iemands privacy, zeker als voor het oog van een rij wachtenden iemand de toegang wordt geweigerd en de wachtenden daarmee conclusies kunnen trekken over de gezondheid van deze persoon. Het volledige bericht van de AP is hier terug te vinden.

En zieke werknemers naar huis sturen? Ja, onder deze bijzondere omstandigheden mag dat wel. Normaal gesproken mag je een werknemer niet naar zijn/haar gezondheid vragen, maar in deze uitzonderlijke tijd mag u verlangen dat hij/zij meewerkt.

Ook mag u van uw werknemers vragen dat zij extra goed op hun gezondheid letten nu en deze regelmatig checken (bijvoorbeeld zichzelf temperaturen).

Meer info over dit onderwerp bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/corona-op-de-werkvloer of neem contact op met Cora Blaak-Looij.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen