Privacy in uw onderneming

Privacybeleid

Als organisatie bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met een goed privacybeleid laat u als bedrijf of instelling zien dat u nadenkt over de persoonsgegevens die u binnen de organisatie verwerkt en dat u daarover transparant communiceert.

De inhoud van het privacybeleid

In het privacybeleid brengt u in kaart welke maatregelen uw organisatie heeft genomen om de persoonsgegevens van bijvoorbeeld klanten, patiënten, werknemers en cliënten te beschermen. Daarmee laat u meteen zien dat u voldoet aan de AVG. Zeker als uw organisatie ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt, wordt een behoorlijk privacybeleid van u verwacht.

Tips voor een privacybeleid

Een aantal tips bij het opstellen en bijhouden van zo’n privacybeleid:

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen