Camera en de buren

Door: Cora Blaak-Looij

Het plaatsen van bewakingscamera’s levert nog wel eens discussie met de buren op. Mag de camera gedeeltelijk gericht zijn op het erf van de buren? Vindt u het geen prettig idee dat de buren kunnen opnemen wie er over de stoep naar uw voordeur loopt? Wat zijn de regels eigenlijk?

Hoofdregel: alleen eigen bezittingen filmen

Er kunnen goede redenen zijn om beveiligingscamera’s te plaatsen. Als die alleen uw eigen huis, tuin en oprit filmen, mag dat dan ook. Het is -om onder meer privacyredenen- niet de bedoeling dat de tuin van de buren gefilmd wordt, of de openbare weg of de stoep.

Als het niet anders kan is meer toegestaan

Soms kan het echt niet anders dan dat u een stukje van de openbare weg filmt. Bijvoorbeeld omdat uw voordeur direct grenst aan de openbare weg. Zorg er in zo’n geval wel voor dat de camera de privacy van voorbijgangers of buren zo min mogelijk schendt.

Praktijkvoorbeeld – hier mocht toegangsweg naar buren toch gefilmd

Onlangs kwam er zo’n zaak voor de rechter in Lelystad.

Het ging hier om de buurman van een terrein van een natuurorganisatie met een dierenasiel, waar o.a. de Dierenambulance regelmatig komt. Deze buurman heeft een recht van overpad over de toegangsweg naar het terrein van het dierenasiel. Er waren kennelijk al meerdere incidenten geweest, waaronder allerlei vernielingen, ook waren er incidenten tussen de buurman en betrokkenen bij het dierenasiel en de Dierenambulance. Daarnaast had het dierenasiel helaas regelmatig te maken met het illegaal dumpen van huisdieren over het toegangshek – kennelijk door personen die spijt hebben van hun ‘coronahuisdier’ als je het vonnis zo leest. Daarom had het dierenasiel camera’s geplaatst. 

De buurman vordert in het kort geding verwijdering van door het dierenasiel geplaatste camera’s ter hoogte van de toegangsweg naar zijn woning. De voorzieningenrechter stelt vast dat de geplaatste camera’s inbreuk maken op de privacy van de buurman en daarom in beginsel onrechtmatig zijn. Maar: als er een rechtvaardigingsgrond voor het plaatsen van de camera’s is, dan kan dat aan een inbreuk het onrechtmatig karakter ontnemen. In zo’n geval mogen de camera’s alsnog blijven.

De rechter moest de belangen van de buurman en het dierenasiel tegen elkaar afwegen. De rechter is hier van oordeel dat het belang van het asiel zwaarder weegt dan het belang van de buurman. Het asiel heeft de incidenten als reden aangevoerd, en aangegeven dat men in deze gevallen graag wil achterhalen wie de vernielingen aanricht en wie de voormalig eigenaren van de achtergelaten dieren zijn, om eventuele schade en kosten te kunnen verhalen. Daar staat tegenover het belang van de buurman op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer (privacy). Het dierenasiel beperkt echter het gebruik van de beelden, zo worden deze maar door één medewerker (zo nodig) bekeken, en na drie weken verwijderd. Al met al oordeelt de rechter daarom dat het cameratoezicht op deze manier gerechtvaardigd is. De vordering tot verwijdering van de camera’s wordt afgewezen.

 

Elke situatie is anders, en vraagt om een eigen beoordeling. Twijfels of er in uw situatie wel of geen rechtvaardigingsgrond voor het plaatsen van camera’s aanwezig is? Informeer gerust eens bij Cora Blaak-Looij.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen