Disclaimer

Disclaimer correspondentie

De inhoud van deze e-mail en van alle eventuele attachments is persoonlijk en vertrouwelijk en mag niet openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande nadrukkelijke toestemming van de auteur. Indien u niet de verwachte geadresseerde bent, bent u niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, vermenigvuldiging en/of openbaarmaking van (stukken van) deze e-mail en/of eventuele attachments. U wordt vriendelijk verzocht onmiddellijk contact op te nemen met VLDW Advocaten en deze e-mail en alle eventuele attachments te vernietigen zonder enige vorm van kopie te bewaren.

Bezoek ook eens onze website www.vldwadvocaten.nl voor meer informatie over onze dienstverlening.

De praktijk van VLDW Advocaten wordt uitgeoefend in de vorm van een maatschap door middel van praktijkvennootschappen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt voldaan door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te verhogen met het bedrag van ons eigen risico.

Onze algemene voorwaarden, die steeds van toepassing zijn, worden op uw verzoek toegezonden. Kamer van Koophandel Middelburg, nr. 20148231.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen