Letsel in sport- en spelsituaties

Door: Jos de Kerf

Letsel kun je, helaas, in allerlei situaties oplopen, bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeluk, een arbeidsongeval of een medische fout. Maar ook door zogenaamde huis-, tuin- en keukengebeurtenissen. En daar wil ik het nu over hebben. Namelijk over letselschade die ontstaat bij het sporten.

Aansprakelijk of ‘all in the game’?

Bij sport en spel, zoals dat genoemd wordt, geldt een ander criterium voor aansprakelijkheid dan bij bijvoorbeeld verkeersongevallen: als je in het verkeer onvoorzichtig rijdt en iemand loopt daardoor letsel op, dan valt er over  jouw aansprakelijkheid weinig te twisten. “Had je maar beter op moeten letten”, zo wordt dan geredeneerd. Bij sport- en spelsituaties ligt dat anders. Dan gaat het “eigen risico” meer een rol spelen. Sporters gaan immers vaak wat verder in hun spel én verwachten dat andere sporters daar rekening mee houden. Zij aanvaarden als het ware dus ook dat hen bij het sporten íets kan overkomen. Ofwel all in the game. Om een voorbeeld te geven: als je op een voetpad iemand onderuit haalt, behoor je diens eventuele schade te vergoeden. Maar doe je dat bij het voetballen, dan hoef je dat in principe niet. Want diegene die onderuit gehaald werd, diende er rekening mee te houden dat dat zou kunnen gebeuren.

Betekent dat dat je bij sporten nooit aansprakelijk bent? Nee, als je iets doet waar de ander echt geen rekening mee hoefde te houden, dan ligt dat anders. Een “vuile” overtreding bijvoorbeeld, een echt domme actie, de bal met opzet keihard in het publiek trappen e.d., dat zijn onverwachte of onnodige acties die als onrechtmatig beschouwd kunnen worden.

Vraag advies bij letselschade

Het zal duidelijk zijn dat de lijn tussen wat wel onrechtmatig is en wat niet, lastig te trekken is. Dat hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals juristen dat noemen. En daarnaast hangt het ook af van degene die je zaak bepleit, al klinkt dat misschien vreemd. Toch is dat zo: hoe meer een advocaat weet waar hij op moet letten, des te beter kan hij de belangen van zijn cliënt behartigen. Vandaar ook dat het van belang is om een advocaat te nemen die gespecialiseerd is op het rechtsgebied waar uw vraag betrekking op heeft. Voor mijzelf geldt dat letselschade één van de gebieden is waar ik in gespecialiseerd ben. Neem bij vragen over bijvoorbeeld aansprakelijkheid bij sport- en spelsituaties dus gerust (vrijblijvend) contact met mij op (Jos de Kerf). Om in termen van sport te spreken: ik maak er een sport van om mijn cliënten te laten ervaren dat ze in ieder geval een goede coach hebben.

 

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen