Ik word aansprakelijk gesteld

Mijn product zou niet deugen

Productaansprakelijkheid is een term die vrij bekend is.

Wat is productaansprakelijkheid?

Productaansprakelijkheid is een regeling die erop neerkomt dat een producent aansprakelijk is voor het product dat hij op de markt brengt. Als dat product “gebrekkig” is (oftewel, als het kapot gaat dan wel onvoldoende functioneert) en daar ontstaat schade door, dan dient die producent dat te vergoeden. Dit geldt voor alle producten, dus ongeacht of dat nu om voedselmiddelen gaat, om apparatuur of zelfs om protheses. Die “producten” behoren gewoonweg te functioneren en mogen zeker geen schade veroorzaken.

Nu is bij de meeste producten uiteraard onbekend door wie zij geproduceerd zijn. En als dat al bekend is, dan zijn dat vaak bedrijven uit bijvoorbeeld Azië. Ga daar maar eens verhaal zoeken.

Om die reden is de regeling voor productaansprakelijkheid ingesteld. Zij is gebaseerd op een richtlijn van de Europese Unie. Die regeling houdt in dat wanneer u bijvoorbeeld een tv van Samsung bij een winkel koopt in Nederland, die winkelier dan verantwoordelijk is voor dat product. Ofwel, u kunt hem dus aanspreken als er door een gebrek aan die tv schade ontstaat. Op zijn beurt kan die winkelier dan terugvallen op degene van wie hij de televisie heeft afgenomen. Zo komt de claim uiteindelijk terecht bij ofwel die producent uit Azië dan wel bij één van de tussenleveranciers.

Is die regeling waterdicht? Nee, indien één van die tussenschakels failliet is of niet meer bestaat, dan is die schade niet meer verhaalbaar. Dit evenmin op de winkelier van wie u die tv had gekocht. Immers, die is van zijn aansprakelijkheid af als hij de naam van zijn leverancier doorgeeft aan u.

Hoe lang kan productaansprakelijkheid worden ingeroepen?

Verder geldt de regeling voor productaansprakelijkheid uiteraard niet onbeperkt. Die aansprakelijkheid moet worden ingeroepen binnen drie jaar nadat gebleken is dat er iets met het product aan de hand is. Dat lijkt een lange tijd, maar de praktijk wijst uit dat die in sommige gevallen nog te kort is.

Hierboven werd al gesproken over een prothese. Onze letselschadespecialist Jos de Kerf heeft enkele zaken die het gevolg zijn van een prothese die kapot is gegaan. In die gevallen kun je zowel het ziekenhuis aanspreken dat de prothese heeft aangebracht, als de producent van de gebrekkige prothese (mits je daar dan de contactgegevens van hebt), maar dit is wel een technische materie die zich niet zomaar laat samenvatten.

Als u vragen heeft over dit onderwerp neemt u dan contact op met Jos de Kerf.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen