Moet vriendin schade betalen van wielrenongeluk?

Wat is er gebeurd?

De verzoeker en de verweerder zijn vriendinnen van elkaar en onderhouden samen een fietsclubje. Samen hebben zij deelgenomen aan een fietstocht. Zoals gebruikelijk rijden de wielrenners dicht op elkaar. Tijdens deze fietstocht rijdt de groep een T-splitsing tegemoet. Er ontstond een miscommunicatie nadat het commando: ‘’Hier links’’ werd geroepen. Dit werd geroepen om aan te geven dat ze een slinger moesten maken om op het vrij liggende tweerichtingenfietspad aan de linkerkant van de rijweg de weg rechtdoor te vervolgen. De verweerder sloeg linksaf, waardoor de verzoeker tegen het achterwiel van de verweerder is aangefietst. De verzoeker is bij deze botsing ten val gekomen en heeft hierbij onder meer haar bekken gebroken. Ook is er heupletsel vastgesteld.

De verzoeker stelt de verweerder aansprakelijk voor de schade.

Welke regels gelden in zo’n situatie, met een wielrenclubje op de openbare weg?

In dit soort situaties geldt een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Deze situatie valt namelijk onder een sport- en spelsituatie. Hierbij ben je onderling pas aansprakelijk als er sprake is van een overtreding van een norm die een grove onzorgvuldigheid oplevert.

In dit geval wordt er niet gekeken naar een verkeersnorm die overtreden zou zijn, maar of er een voor dit soort fietsgroepen geldende norm is overtreden. De verzoeker en de verweerder staan in een sport- en spelsituatie niet tot elkaar in dezelfde verhouding als willekeurige verkeersdeelnemers.

Dit betekent dat het linksaf slaan van de verweerder na het horen van het commando ‘’Hier links’’, zonder zelf over de schouder te kijken of een hand uit te steken in dit soort fietsgroepen niet onvoorzichtig is. Ze was namelijk in de veronderstelling dat ze hier veilig linksaf kon slaan.

Wat is het oordeel van de rechtbank?

Het oordeel van de rechtbank is dat er niet zodanig onzorgvuldig is gehandeld dat de verweerder aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade. Ook de verweerders ‘’sorry’’ na het ongeval kan niet worden gezien als een erkenning van aansprakelijkheid. Het ontstaan van het ongeval is het gevolg van een misverstand.

In dit blog bespreekt Rosalie Nipius (snuffelstagiaire Havo 4 CSG Prins Maurits) deze uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant (locatie ‘s-Hertogenbosch).

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen