Overeenkomsten

Algemene voorwaarden

Waarom algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden of ‘kleine lettertjes’, daarin leg je schriftelijk vast wat geldt rond de (ver)koop en levering door je onderneming. Denk aan zaken als: Wanneer is er een overeenkomst tot stand gekomen, hoe om te gaan met meerwerk of wijzigingen, levering, betalingsvoorwaarden en incasso, garantie en klachten, overmacht, aansprakelijkheid en opzegging of ontbinding van de overeenkomst. Zo hoef je niet bij elke nieuwe klant die onderwerpen afzonderlijk te regelen en is vooraf duidelijk welke voorwaarden gelden.

Maatwerk
Het komt regelmatig voor dat ondernemers algemene voorwaarden van internet plukken en die copy-pasten voor hun onderneming. Een gemiste kans. Elk bedrijf is immers anders en als de algemene voorwaarden niet aansluiten bij jouw praktijk, heb je er vaak weinig aan.
Voor het verlenen van diensten zijn heel andere voorwaarden nodig dan voor productverkoop. Installatie en onderhoudswerkzaamheden moeten ook apart geregeld worden.
Wie aan consumenten levert, heeft te maken met strengere regels dan wie uitsluitend B2B zaken doet. Denk hierbij aan de zogenoemde zwarte en grijze lijst met onredelijk bezwarende bepalingen voor consumenten. Ook voor verkoop op afstand, bijvoorbeeld via een webshop, gelden bijzondere eisen.
Kortom: algemene voorwaarden zijn maatwerk. Als er branchevoorwaarden zijn in de branche waarin uw bedrijf werkzaam is, kan het goed zijn die te gebruiken, maar ook dan is het zaak zorgvuldig te bepalen of die jas ook op uw maat gesneden is.

Lees hier meer over het ter hand stellen van algemene voorwaarden aan consumenten bij e-commerce.

Inkoopvoorwaarden
Het voorgaande ging over algemene voorwaarden die gebruikt worden richting afnemers. Een andere vorm van algemene voorwaarden zijn inkoopvoorwaarden. Zeker grotere organisaties en bedrijven hanteren dergelijke inkoopvoorwaarden. Als leverancier en afnemer allebei algemene voorwaarden gebruiken, is steevast de vraag welke dan van toepassing zijn op de overeenkomst die zij met elkaar sluiten. Dit wordt ook wel de ‘ battle of forms‘ genoemd.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen