Ondernemingsrecht

Overeenkomsten

Als ondernemer hebt u met meerdere belangen te maken. Als u personeel hebt is het belangrijk goede arbeidsvoorwaarden te maken. De afspraken met het personeel moet u vastleggen in een arbeidsovereenkomst en eventueel een reglement. Daarbij is het van belang of er in uw branche een cao van toepassing is en of die ook voor u bindend is of niet.

Afspraken binnen uw onderneming

Als u gaat samenwerken in een vof of een cv moet u de afspraken onderling goed vastleggen in een vennootschapsovereenkomst of een maatschapsovereenkomst. Gaat u samenwerken in een bv of een nv dan moet u zich afvragen of er, naast de statuten die de notaris maakt bij de oprichting, ook onderling afspraken gemaakt moeten worden. Dit kan in een aandeelhoudersovereenkomst en/of een directiereglement. Ook voor uzelf moet u zaken goed regelen via een managementovereenkomst en  financieel door een rekening-courant-overeenkomst.

Afspraken met derden

Niet alleen intern moet u zaken goed regelen. Ook met uw klanten, relaties en leveranciers moeten goede afspraken worden gemaakt. Door middel van algemene voorwaarden kunt u die zaken vastleggen die voor al uw relaties van belang zijn. Daarnaast moeten de specifieke afspraken met een leverancier of klant goed worden vastgelegd in een koopovereenkomst of een overeenkomst van dienstverlening of overeenkomst van opdracht. Daar zijn ook meerdere varianten in te onderkennen.

Met goede afspraken voorkomt u problemen

Kortom, het is belangrijk dat u goed nagaat met wie u zaken doet en welke overeenkomst daarbij gebruikt moet worden. Een goede overeenkomst kan u behoeden voor grote claims achteraf en kan aansprakelijkheid beperken. Door een goede overeenkomst weet iedereen wat is afgesproken zodat, als er discussie ontstaat, u op de overeenkomst kunt terug vallen. Wat hebben we afgesproken en wat mogen we van elkaar verwachten?

Neem contact op

Heeft u vragen over overeenkomsten die u wilt opstellen of al heeft opgesteld, wij zijn u graag met advies van dienst.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen