Ondernemingsrecht

Ondernemingsstructuur

U kunt juridisch gezien op meerdere manieren als ondernemer optreden.

Alleen ondernemen
Uiteraard kunt u zelf persoonlijk optreden. Dan is er sprake van een eenmanszaak. Dit is niet hetzelfde als een zzp-er. Dat laatste staat immers voor ‘zelfstandige zonder personeel’. Als u kiest voor een eenmanszaak kunt u ook personeel in dienst hebben. Als eenmanszaak bent u altijd voor alles persoonlijk aansprakelijk.

Samen ondernemen
Als u met anderen wilt samenwerken om de krachten te bundelen (samen sterker) dan is er meestal sprake van een vennootschap onder firma (vof). De vof treedt dan op als eenheid. Wel moet u bedenken dat u ook dan persoonlijk aansprakelijk bent en blijft als de vof haar verplichtingen niet kan nakomen. De vof heeft immers geen rechtspersoonlijkheid. Als u een firma financieel wilt steunen maar geen verder risico wilt lopen dan kunt u toetreden als commandite. We noemen dit dan een commanditaire vennootschap (cv). U mag dan echter geen bemoeienis hebben met het bedrijf. Gaat u wel binnen het bedrijf optreden dan wordt u alsnog aansprakelijk voor het bedrijf.

Wilt u niet zelf aansprakelijk zijn voor de zakelijke risico’s dan moet u kiezen voor een rechtsvorm waaraan door de wetgever rechtspersoonlijkheid is verleend. De meest bekende vormen zijn de naamloze vennootschap (nv) en de besloten vennootschap (bv). Er zijn ook nog andere vormen waarmee u kunt ondernemen, zoals de vereniging, de stichting of een coöperatie. Deze vormen worden vaak gebruikt voor meer charitatieve doelen.

Wat er nog meer bij komt kijken
Om tot een goede keuze te komen is het belangrijk naast zaken als aansprakelijkheid ook fiscale zaken onder ogen te zien. Alleen dan kunt u een goede beslissing nemen. Zo is een belangrijke vraag hoe groot uw risico’s zijn, maar ook: wat uw visie is voor de toekomst, is er een financiering nodig , welke investeringen moet u doen, welk fiscaal regime is van toepassing , enzovoort.

Als u een keuze hebt gemaakt is het ook van belang dit goed vast te leggen en te beoordelen welke overeenkomsten dan eventueel aanvullend nodig zijn, in uw optreden naar buiten toe, naar uw klanten, in uw optreden naar binnen toe en in hoe u onderling samenwerkt.

Wij zijn u graag van dienst om met u te bekijken welke structuur het beste past bij dat wat u wilt gaan ondernemen.

 

Voor meer informatie over wat er komt kijken bij het starten van een onderneming, leest u het artikel van Cora Blaak-Looij in de GO!: De achterkant van je onderneming verdient ook aandacht!

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen