Overeenkomsten

Managementovereenkomsten

In een managementovereenkomst worden de afspraken vastgelegd die gelden tussen een bestuurder en een vennootschap. Vaak gaat het dan om een werkmaatschappij (de vennootschap) aan de ene kant en een management-BV, waarvan de bestuurder eigenaar en vertegenwoordiger is, aan de andere kant. Een managementovereenkomst is in feite een bijzondere vorm van een overeenkomst van opdracht. De management-BV ontvangt managementfee waar anders (bij een arbeidsovereenkomst) de bestuurder salaris zou ontvangen.

Zaken die in een managementovereenkomst worden geregeld zijn bijvoorbeeld:

Maatwerk

Het opstellen van een managementovereenkomst dient zorgvuldig te gebeuren en is maatwerk. Wie voor een managementovereenkomst kiest, wil natuurlijk voorkomen dat de rechtsverhouding onbedoeld toch als een arbeidsovereenkomst wordt gezien. De titel van de overeenkomst is in dat verband niet doorslaggevend. Het gaat om de concrete afspraken die worden gemaakt en om de praktische uitvoering daarvan, bijvoorbeeld over zelfstandigheid van de bestuurder, de gezagsverhouding, regelingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid en de wijze waarop wordt gefactureerd.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen