Consumentenrechten bij internetverkoop

Hoe moeten mijn algemene voorwaarden beschikbaar gesteld worden?

Dit artikel ziet op de manier waarop webshops/webwinkels en anderen die elektronisch zaken doen hun algemene voorwaarden beschikbaar mogen stellen. Let op dat de eisen bij niet-elektronische overeenkomsten anders zijn! Daarbij is er dan weer een onderscheid tussen ‘schriftelijke contracten’ en zogenaamde ‘dienstverrichters’. Informeer hiernaar bij Cora Blaak-Looij.

Onjuist gebruik van algemene voorwaarden op uw website kan leiden tot vernietiging ervan!

Als u de wettelijke regels rond algemene voorwaarden niet in acht neemt, loopt u het risico dat uw algemene voorwaarden niet gelden. De klant kan dan namelijk de algemene voorwaarden ‘vernietigen’ en (daarmee) zeggen dat ze niet van toepassing zijn.

Hoe moet je algemene voorwaarden bij een webshop ter beschikking stellen aan de klant?

Bij webshops komen overeenkomsten elektronisch tot stand, via de website. Er is doorgaans geen mondeling of schriftelijk contact, anders dan de orderbevestiging achteraf per mail. Voor een webshop is het voldoende om de algemene voorwaarden alleen via de website ter beschikking te stellen. Wel gelden er een aantal wettelijke vereisten waaraan een webwinkel moet voldoen, willen de algemene voorwaarden op een rechtsgeldige wijze ter beschikking worden gesteld:

Andere aandachtspunten voor algemene voorwaarden bij webshops

Niet alleen het kunnen downloaden van de algemene voorwaarden is van belang, ze moeten ook op de juiste manier van toepassing worden verklaard.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen