Consumentenrechten bij internetverkoop

Hoe moeten mijn algemene voorwaarden beschikbaar gesteld worden?

De algemene voorwaarden moeten voor of bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld. Deze voorwaarden moeten kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor een latere kennisneming daarvan.
Als dit (redelijkerwijs) niet mogelijk is, kan ook vóór de totstandkoming van de over­een­komst aan de klant bekend worden gemaakt waar van de algemene voorwaarden kennis kan worden genomen, met daarbij de melding dat deze op verzoek worden toegezonden. Van deze uitzondering zal alleen niet snel sprake zijn.

Het is voldoende de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op uw overeenkomst te vermelden, met een duidelijke hyperlink naar deze algemene voorwaarden. Ook moet de klant de algemene voorwaarden kunnen opslaan voor latere kennisneming.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen