Geschillen

Geschil met leverancier of afnemer

Gelukkig verlopen de meeste samenwerkingen probleemloos. Toch komt het helaas ook voor dat er een discussie of zelfs geschil ontstaat met een leverancier, afnemer of andere partner in de keten. De eerste vraag die u zich dan zult stellen, is waarschijnlijk: wat hebben we eigenlijk precies afgesproken? Op zo’n moment wordt het belang van een goed contract heel duidelijk.

En wat staat er in de toepasselijke algemene voorwaarden wat in deze situatie relevant kan zijn? Zijn die eigenlijk wel op de juiste wijze van toepassing verklaard? Lees hier meer over hoe bij elektronisch gesloten overeenkomsten algemene voorwaarden ter beschikking moeten worden gesteld. Voor ‘offline’ overeenkomsten gelden overigens andere regels.

Heeft uw afnemer geen inhoudelijke bezwaren tegen uw leveringen of werkzaamheden, dan kan wellicht een relatief eenvoudig incassotraject volstaan.

Bent u van mening dat uw leverancier tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, dan is het van belang de juiste stappen te zetten. Vaak is een ingebrekestelling nodig voordat verzuim kan intreden. Het kan ook voorkomen dat nakoming blijvend onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat het unieke product dat u zou kopen in vlammen is opgegaan, of omdat alleen met fundamentele wijzigingen nog deugdelijk kan worden nagekomen en deze ‘relatieve blijvende onmogelijkheid’ een reden is om het heilloze project te staken.
En wat dan? Wat is in uw specifieke situatie dan de beste vervolgstap? Moet de overeenkomst helemaal ontbonden worden, of gaat het om een deelproject en hebt u er belang bij dat de overeenkomst slechts gedeeltelijk wordt ontbonden? Wilt u vervangende schadevergoeding eisen of opteert u voor vertragingsschade en latere nakoming? Lees meer over wettelijke en contractuele aansprakelijkheid op deze pagina.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen