Geschillen

Tussen aandeelhouders of bestuurders

Als er een aandeelhoudersgeschil is, kan er een patstelling ontstaan waardoor de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) niet meer functioneert en er geen besluiten meer genomen kunnen worden. Dit risico doet zich vooral voor in 50/50%-situaties. Er zal dan wel een oplossing moeten komen. Onze advocaten zullen altijd primair aansturen op onderling overleg en een schikking, al dan niet via mediation.

Lukt het niet om er onderling uit te komen, dan komt juridisch gezien al snel de geschillenregeling naar voren. Kort gezegd zal er dan een aandeelhouder vertrekken (uittreding) of gedwongen worden tot vertrek (uitstoting).

Bij uitstoting vordert de aandeelhouder (of aandeelhouders) die minimaal 1/3e deel van de aandelen in de vennootschap houden, via een procedure bij de rechter dat een andere aandeelhouder zijn aandelen aan hem overdraagt. Laatstgenoemde aandeelhouder moet dan de belangen van de onderneming zodanig ernstig schaden of hebben geschaad dat zijn aandeelhouderschap redelijkerwijs niet meer geduld kan worden. Denk aan het tegenwerken van besluitvorming, waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. De rechter zal doorgaans een deskundige benoemen om de prijs van de aandelen te bepalen.

Natuurlijk wilt u dit soort situaties voorkomen. Daarom is het van groot belang bij de start van de onderneming goede afspraken te maken, in een aandeelhoudersovereenkomst. Uiteraard kunnen onze advocaten zo’n maatwerkovereenkomst voor u opstellen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen