Wat is de WSNP?

WSNP

Wat is de WSNP?

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is op 1 december 1998 in werking getreden. Deze wet valt onder de Faillissementswet. Natuurlijke personen zijn particulieren, mensen met een eenmanszaak en vennoten van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap. Alleen natuurlijke personen kunnen worden toegelaten tot de WSNP.

Eerst een minnelijk traject
Een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling bij de rechtbank kan pas als het minnelijke traject niet is gelukt. Het minnelijke traject wordt meestal door gemeenten uitgevoerd. Heeft u dus financiële problemen en zoekt u hulp dan dient u zich eerst te wenden tot de gemeente waar u woont. Zij kunnen u verder helpen. Zij zorgen ook voor het verzoek om toegelaten te worden tot de WSNP.

Het WSNP-traject
Bij toelating worden een rechter-commissaris en een bewindvoerder benoemd. Het traject duurt drie jaar. De schuldenaar (ook wel saniet genoemd) moet zich zoveel mogelijk inspannen geld bijeen te krijgen voor zijn schuldeisers. Hiervoor zijn regels en richtlijnen opgesteld. De bewindvoerder controleert of de saniet zich aan zijn verplichtingen houdt en doet hiervan ieder half jaar verslag bij de rechter-commissaris. Ook heeft de bewindvoerder contact met de schuldeisers. Zij mogen de saniet niet meer rechtstreeks benaderen. De bewindvoerder is een onpartijdige intermediair tussen rechtbank, schuldeisers en saniet. Na het goed doorlopen van de regeling ontvangt de schuldenaar een schone lei. Het boedelsaldo wordt verdeeld onder de schuldeisers. De schulden die nog (al dan niet gedeeltelijk) resteren worden een natuurlijke verbintenis en kunnen niet meer op saniet worden verhaald.

Meer informatie over de Wsnp en schuldhulpverlening kunt u vinden op Rechtwijzer.nl en Bureauwsnp.nl, beide sites van de Raad voor Rechtsbijstand.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen
Mr. I. (Ibrahim) Akkaya
Doortastend en betrokken