Wat is de WSNP?

Aanvragen van de WSNP met hulp van advocaat/bewindvoerder

Het kan iedereen overkomen dat hij/zij in financiële problemen komt. Bijvoorbeeld door werkloosheid, echtscheiding, ziekte, onverwachte tegenvallers, etc.

Als particulier (maar ook als ZZP-er of ondernemer) heb je dan de mogelijkheid om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Dat is een regeling die het mogelijk maakt om na drie jaar verlost te zijn van je bestaande schulden.

Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden; zo mogen die schulden niet verwijtbaar zijn (geen gokschulden bijvoorbeeld en evenmin schulden vanwege een ten onrechte ontvangen uitkering). Daarnaast moet je in die drie jaar wel je best doen om te sparen, en wordt dat gecontroleerd door een bewindvoerder die de rechtbank aanstelt. De praktijk wijst uit dat die drie jaar doorgaans zonder meer de moeite waard zijn om daarna zonder financiële stress verder te kunnen gaan met je leven.

Tot voor kort was het lastig en vooral tijdrovend om een beroep te doen op de WSNP. Dat traject moest worden voorafgegaan door een zogenaamd minnelijk traject dat opgezet moest worden door de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente. Daar golden vaak lange wachttijden voor. Nu is er de mogelijkheid om zo’n WSNP-aanvraag rechtstreeks te laten verlopen via een WSNP-bewindvoerder. Die bewindvoerder moet dan wel aangesloten zijn bij de pilot van de WSNP van de Raad voor Rechtsbijstand.

Mr. De Kerf is een van die bewindvoerders. Als u een beroep wilt doen op de WSNP, dan kunt u dat via hem aanvragen. Hij zal dan een toevoeging voor u aanvragen. Uw kosten zullen dan in principe alleen bestaan uit de eigen bijdrage die de Raad voor Rechtsbijstand u dan zal opleggen.

Natuurlijk moet u de gegevens van uw schulden gesorteerd en volledig aanleveren bij mr. De Kerf. Het is dus geen kwestie van een doos of ordner met losse papieren afgeven en denken dat het wel goed komt. Nee, u heeft daar een eigen verantwoordelijkheid bij. Uiteraard kan mr. De Kerf u daarbij wegwijs maken. En, zoals aangegeven, het is de moeite waard. Al was het maar omdat u tijdens de WSNP weet waar u aan toe bent, en u niet meer bang hoeft te zijn welke deurwaarder of schuldeiser nu weer aanbelt of aanmaningen stuurt. Want die moeten zich dan tot de bewindvoerder wenden.

Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met mr. Jos de Kerf en/of met mevrouw Annemarie Eggebeen van ons kantoor. Zij verzorgen samen de WSNP-praktijk.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen