Woningen

Huurprijzenrecht woonruimte

Het huurprijzenrecht woonruimte omvat een belangrijk deel van de huurrechtbepalingen in Nederland. Deze regels zijn dwingendrechtelijk van aard. Dit betekent dat daar in de praktijk niet van afgeweken kan worden. Veel verhuurders en huurders hebben echter geen idee of het huurprijzenrecht voor hun woning geldt.

Huurprijsliberalisatie en contractsvrijheid

Een belangrijke term binnen het huurprijzenrecht is de huurprijsliberalisatie. Als sprake is van een geliberaliseerde huurprijs dan is het huurprijzenrecht niet van toepassing. Wat wordt echter met deze grens bedoeld en wat zijn de exacte gevolgen? Voor veel huurders en verhuurders is dit onduidelijk. Daarbij speelt ook een rol dat de wetgeving en toepasselijke bedragen met regelmaat wijzigen.

Zowel huurders als verhuurders denken vaak dat zij met een beroep op de contractsvrijheid vrij zijn om een huurprijs overeen te komen. Wat echter vaak niet gerealiseerd wordt is dat deze vrijheid wordt ingeperkt door o.a. de mogelijkheden voor een huurder om een huurprijsverlaging te vorderen of om de huurprijs te laten toetsen.

Huurcommissie

Een belangrijke partij binnen het huurprijzenrecht is de huurcommissie die in plaats van de rechter in eerste instantie oordeelt over geschillen over huurprijzen. Pas als een huurder of verhuurder het niet eens is met een uitspraak van de huurcommissie, komt men bij de rechtbank terecht. Procederen bij de huurcommissie is wezenlijk anders dan procederen bij de rechtbank en vraagt om een andere aanpak.

Onze advocaten kunnen huurders én verhuurders adviseren over het huurprijzenrecht in Nederland en helpen bij het voeren van procedures bij zowel de huurcommissie als de rechtbank. Neem bij vragen gerust contact op met Jan-Willem van Vossen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen