Woningen

Duur van de huurovereenkomst

De verhuurder en huurder zijn vrij in het afspreken van de duur van huurovereenkomsten. De meeste huurovereenkomsten worden direct voor onbepaalde tijd gesloten.

Veel verhuurders van woningen denken dat zij een huurovereenkomst te allen tijde kunnen opzeggen en de ontruiming van de huurovereenkomst kunnen vorderen. Dit is echter vanwege de strenge huurdersbescherming in Nederland niet juist. Weliswaar heeft de verhuurder sinds 1 juli 2016 meer mogelijkheden woonruimte tijdelijk te verhuren, maar in de praktijk wordt door verhuurders vaak niet goed gekeken naar de voorwaarden, waardoor vaak huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd ontstaan.

Wanneer sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd dan kan die uitsluitend op een vijftal in de wet genoemde gronden worden opgezegd. De lat bij deze opzeggingsgronden ligt in de praktijk hoog. Vanzelfsprekend kan een huurovereenkomst wel altijd met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Bij een plotselinge opzegging is dit meestal niet het geval.

De huurregels voor woonruimte zijn niet van toepassing op woonruimte waarvan het gebruik naar zijn aard van korte duur is. Volgens de wetgever gaat het hier echter om uitzonderingssituaties met een hele beperkte betekenis. Voorbeelden hiervan zijn vakantiehuisjes en hotelkamers.

Onze advocaten kunnen zowel huurders als verhuurders helpen bij het vinden van de juiste weg in de wirwar van huurbepalingen voor woningen, waaronder het opstellen van een deugdelijke huurovereenkomst. Naast adviseren vooraf, kunnen zij zowel huurders als verhuurders bijstaan in juridische procedures. Neem bij vragen gerust contact op met Jan-Willem van Vossen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen