Bedrijfsruimte

‘Overige’ gebouwde onroerende zaken

Met betrekking tot onroerende zaken zijn er een drietal verschillende categorieën onroerende zaken waarvoor andere wettelijke bepalingen gelden.

230-bedrijfsruimte

Zo is er een onderscheid tussen woonruimte, 290-bedrijfsruimte en (een gedeelte van) een gebouwde onroerende zaak die niet als woonruimte of als 290-bedrijfsruimte kan worden gekwalificeerd. Deze laatste categorie onroerende zaken is in de volksmond ook wel bekend als de zogenaamde 230-bedrijfsruimte.

Onderscheid 230-bedrijfsruimte en 290-bedrijfsruimte

Het onderscheid tussen vooral 230-bedrijfsruimte en 290-bedrijfsruimte is niet altijd éénvoudig vast te stellen. Toch heeft de kwalificatie als 230-bedrijfsruimte grote gevolgen. Zo hebben de huurders van deze ruimtes minder wettelijke bescherming en is er dus een grote contractuele vrijheid. De advocaten van VLDW Advocaten kunnen u helpen bij het bepalen of sprake is van 230-bedrijfsruimte of dat een ander huurregime van toepassing is.

Uitgebreide bescherminsgregeling tegen ontruiming

In tegenstelling tot de andere regimes kent 230-bedrijfsruimte een uitgebreide ontruimingsbeschermingsregeling. Als een verhuurder tot ontruiming wil overgaan, moet deze dit op een duidelijke manier aangegeven. Als huurder dient men bij een eventuele ontruimingsmededeling dan weer bedacht te zijn op de bestaande fatale termijnen. Gelet op de complexiteit van de wettelijke ontruimingsregeling is het raadzaam om een advocaat in te schakelen.

Vanwege de grote (financiële) belangen bij 230-bedrijfsruimte wordt er veel geprocedeerd over o.a. de ontruimingsbescherming. De advocaten van VLDW Advocaten kunnen zowel de huurder als de verhuurder bijstaan in juridische procedures.

Juridisch advies bij opstellen huurovereenkomst

Procederen zorgt echter voor veel kosten, frustraties en onzekerheid. VLDW Advocaten adviseert haar klanten dan ook altijd om voorafgaand aan een het sluiten van een huurovereenkomst een advocaat in te schakelen om zich vooraf te laten adviseren over de (on)mogelijkheden met betrekking tot 230-bedrijfsruimte. Het goed inrichten van een huurovereenkomst vooraf kan veel problemen gedurende de looptijd van de huurovereenkomst voorkomen. De advocaten van VLDW Advocaten hebben ruime ervaring met het adviseren over huurovereenkomsten aan zowel verhuurders als huurders. Neem gerust contact op met Jan-Willem van Vossen bij vragen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen