Algemeen

Verschillende huurregimes

Het huurrecht is van toepassing op alle verhuurde zaken. Zowel roerende als onroerende zaken kunnen verhuurd worden door zowel bedrijven als particulieren. Daarnaast kunnen onroerende zaken met verschillende bestemmingen verhuurd worden. Niet alle huurobjecten worden echter op dezelfde wijze beschermd. Door de wet worden verschillende huurobjecten onderscheiden, waarbij eigen wettelijke bepalingen gelden.

In de praktijk zijn er een viertal verschillende huurregimes. Dit zijn:

Over alle vier de bovenstaande huurregimes staan op deze website nog aparte deelonderwerpen opgenomen waaronder gevonden kan worden welke wettelijke bepalingen voor ieder specifiek huurregime gelden.

In de praktijk komt het ook voor dat op een huurobject meerdere huurregimes van toepassing zijn. In die situaties spreek je van een gemengde huurovereenkomst. Denk bij een gemengde huurovereenkomst bijvoorbeeld aan een winkel (290-bedrijfsruimte) met een grote opslagruimte (230a-ruimte). Of aan een woning bij een winkel of een praktijk (230a-ruimte) aan huis.

De voornoemde gemengde huurovereenkomst moet goed worden onderscheiden van de gemengde overeenkomst. Een gemengde overeenkomst is een overeenkomst die gedeeltelijk bestaat uit huur en gedeeltelijk uit een ander soort overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of een verzorgingsovereenkomst zijn. Zo kan bij een arbeidsovereenkomst tevens een dienstwoning ter beschikking worden gesteld of bij een verzorgingsovereenkomst een kamer in een verzorgingstehuis.

De vraag of sprake is van een gemengde huurovereenkomst of een gemengde overeenkomst is van belang voor de vraag of en welk huurregime van toepassing is. De advocaten van VLDW Advocaten hebben ruimte ervaring met betrekking tot huurrechtelijke vragen. Aarzel bij vragen dan ook niet en neem gerust contact op met Jan-Willem van Vossen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen