Huurrecht

Algemeen

De huurovereenkomst is een zogenoemde bijzondere overeenkomst. Dit betekent dat we het hier over een overeenkomst hebben die apart in de Nederlandse wet is geregeld. De wetgever heeft gemeend dat het bij huur nodig is om redelijk gedetailleerd vast te leggen wat de rechten en verplichtingen zijn van verhuurders en huurders.

Wat is huur?

Maar wat is huur nu eigenlijk? Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij (de verhuurder) zich met een andere partij (de huurder) verbindt een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (vaak geld). Er zijn dus twee eisen waar aan voldaan moet zijn wil sprake zijn van huur. Indien aan beide kenmerken is voldaan dan is sprake van huur en dan is (een gedeelte van) de wettelijke bepalingen over de huurovereenkomst van toepassing. De voornoemde kenmerken zijn:

Bruikleen of huur?

In de praktijk proberen partijen vaak de huurwetgeving te ontduiken door allerlei benamingen zoals ‘bruikleen’ of ‘huurkorting’ in een overeenkomst op te nemen die op papier maken dat in beginsel geen sprake is van huur. Weet echter dat de rechter gewoon in de praktijk kijkt of sprake is van voornoemde twee kenmerken. Is hier sprake van, dan is sprake van huur.

In de overige kopjes met betrekking tot huur op deze website vindt u een nadere uitleg over verschillende onderwerpen binnen het huurrecht. De advocaten van VLDW Advocaten kunnen u verder helpen bij het voorkomen van huurrechtelijke problemen. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet en neem gerust contact op met Jan-Willem van Vossen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen