Algemeen

Procederen in het huurrecht

In huurzaken wordt over het algemeen geprocedeerd bij de kantonrechter, waarbij de ene keer de procedure wordt ingeleid met een dagvaarding, terwijl in andere huurzaken moet worden gestart met een verzoekschrift. De reden dat meestal bij de kantonrechter wordt geprocedeerd is, omdat de wet expliciet bepaalt dat de kantonrechter bevoegd is bij zaken over de huurovereenkomst. Dit betekent dat de kantonrechter bijvoorbeeld niet bevoegd is bij zaken met betrekking tot krakers. In die zaken is immers geen sprake van een huurovereenkomst.

Bij het procederen is het ook van belang welke rechter bevoegd is. Dit is niet voor alle huurregimes hetzelfde. Zo is voor woningen en 290-bedrijfsruimte de rechter waar het huurobject gelegen is exclusief bevoegd.

In het huurrecht wordt veel geprocedeerd bij de kortgedingrechter door middel van het vragen van een voorlopige voorziening. Van deze mogelijkheid wordt vaak gebruik gemaakt bij betalingsachterstanden om op die manier een ontruiming te bewerkstelligen.

Heeft u problemen met uw verhuurder of huurder, aarzel dan niet en neem gerust contact op met Jan-Willem van Vossen om de mogelijkheden te bespreken voor een eventuele procedure bij de rechtbank of een andere oplossing voor een huurprobleem.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen