Ontslag

Slapend dienstverband, beëindigen of laten slapen ?

Slapend dienstverband

Na twee jaar ziekte van de werknemer komt er in principe een einde aan de loonbetalingsverplichting van de werkgever en kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De werkgever is verplicht een transitievergoeding te betalen, ook als na twee jaar ziekte een einde komt aan de arbeidsovereenkomst. Om dat te voorkomen, kozen steeds meer werkgevers er voor om geen ontslagvergunning aan te vragen na twee jaar ziekte en over te gaan op een zogenoemd ‘slapend dienstverband’. De werkgever hoeft immers na twee jaar ziekte geen loon meer te betalen ondanks de doorlopende arbeidsovereenkomst. Er zijn in Nederland inmiddels duizenden van dit soort dienstverbanden. Tot voor kort bleken de meeste kantonrechters te oordelen dat een werkgever niet gedwongen kan worden om een arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Compensatie transitievergoeding via UWV

De regering heeft er inmiddels voor gekozen om voor kleine werkgevers een compensatie voor de transitievergoeding in te stellen waardoor zij geen financiële problemen krijgen als zij de transitievergoeding moeten betalen. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers deze compensatie aanvragen bij het UWV voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald (let op: dat moet binnen zes maanden gebeuren na 1 april 2020). Ondanks de aanstaande nieuwe regelgeving bleek dat werkgevers nog steeds weigerden de slapende arbeidsovereenkomsten te beëindigen.

Beslissing Hoge Raad: slapend dienstverband geoorloofd?

In een bij de rechtbank Limburg lopende procedure is door een werknemer het standpunt ingenomen dat het slecht werkgeverschap zou zijn om een arbeidsovereenkomst (slapend) te laten voortduren als de enige reden daarvoor is dat de werkgever dan geen transitievergoeding hoeft te betalen. Er zijn door de kantonrechter vragen gesteld aan de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever af wilde van slapende dienstverbanden en daarom de compensatieregeling in het leven heeft geroepen. Dat maakt het naar haar oordeel in strijd met goed werkgeverschap om tóch voor een slapend dienstverband te kiezen als de enige reden daarvoor is dat er anders een transitievergoeding moet worden betaald. Slapende dienstverbanden zouden wel geoorloofd zijn als er bijvoorbeeld nog kans is dat de werknemer weer gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt of als de werknemer hier zelf toe verzoekt.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen