Andere vormen van samenwerking

Payrolling

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Tot 1 januari 2020 waren uitzenden en payrollen in juridische zin gelijk. Ze vielen tot die datum beide onder de wettelijke definitie van de ‘uitzendovereenkomst’. Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is er wel een onderscheid tussen uitzenden en payrollen. De bijzondere uitzendregels zijn alleen nog maar bedoeld voor partijen die een zogenaamde allocatiefunctie hebben. Dit zijn partijen die actief vraag en aanbod bij elkaar brengen, zoals uitzendbureaus.

Met de WAB is er een aparte definitie van payrolling. Van payrolling is sprake als aan beide van de volgende twee criteria wordt voldaan:

Voor payrolling geldt dat de (payroll)werknemer recht heeft op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij de inlener in dienst zijn, of op de arbeidsvoorwaarden die binnen de branche gebruikelijk zijn.

De wettelijke ketenregeling

Voor de rechtspositie geldt dat de wettelijke ketenregeling van toepassing is zoals bij de inlener: maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar. De contractflexibiliteit die het uitzenden kent (zoals in Fase A en B), is niet meer van toepassing bij payrolling.

Geen uitzendbeding meer

Bij payrolling kan geen beroep meer worden gedaan op het uitzendbeding en de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht.

Arbeidsvoorwaarden: aansluiten bij de inlener

Qua arbeidsvoorwaarden moet volledig worden aangesloten bij de inlener: alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten bij payrolling worden toegepast. De payrollwerknemer krijgt ook recht op de bij de inlener geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen, et cetera.

Recht op een ‘adequaat’ pensioen

Ook krijgen payrollwerknemers recht op een ‘adequaat’ pensioen. Het huidige StiPP-pensioen is niet toereikend. Wat precies onder een adequaat pensioen wordt verstaan, staat nog niet helemaal vast. Wel is duidelijk dat deze pensioenregels vanwege de complexiteit pas ingaan op 1 januari 2021: een jaar later dus dan de ingangsdatum van de WAB.

Vanwege de nieuwe regels heeft de ABU-CAO geen toegevoegde waarde meer voor payrolling. Daarom vallen payrollovereenkomsten vanaf 1 januari 2020 niet meer onder de ABU-CAO (er geldt wel overgangsrecht voor al lopende overeenkomsten).

De WAB kan dus voor payrolling kostenstijgingen met zich meebrengen.

Heeft u nog vragen neemt u dan contact op met Jeroen de Waard.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen