Andere vormen van samenwerking

Freelance-overeenkomst

Wat is een freelance-overeenkomst?

Een freelance-overeenkomst is feitelijk een overeenkomst van opdracht. De overeenkomst van opdracht is opgenomen in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek. Bij een overeenkomst van opdracht verplicht de ene partij, de opdrachtnemer, zich ten opzichte van de andere partij, de opdrachtgever,  om werkzaamheden te verrichten anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst.

Waar moet u op letten bij het opstellen van een overeenkomst?

Er kan niet tegelijkertijd sprake zijn van een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst. Om te beoordelen of sprake is van een arbeidsovereenkomst moeten er drie vragen worden beantwoord, te weten :

1. Is er sprake van een gezagsrelatie?
Om dit te kunnen beantwoorden moet gekeken worden naar een aantal elementen die in samenhang beschouwd moeten worden: Hoe is de leiding en het toezicht op het werk geregeld, hoe wordt omgegaan met de indeling van de werkzaamheden, zijn er verschillen ten opzichte van het andere personeel, hoe presenteert de werkende zich naar buiten toe?

2. Moet arbeid persoonlijk worden verricht?
Als de arbeid niet persoonlijk verricht hoeft te worden maar vervanging mogelijk is, is dat een aanwijzing dat sprake kan zijn van een overeenkomst van opdracht.

3. Is er sprake van loonbetaling?
In geval van een overeenkomst van opdracht stuurt de opdrachtnemer facturen voor de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden. In geval van loonbetaling worden niet alleen de gewerkte uren betaald maar wordt bij bijvoorbeeld vakantie en ziekte ook doorbetaald.

Twijfel over kwalificatie overeenkomst? Neem contact op!

De kwalificatie of sprake is van een overeenkomst of een overeenkomst van opdracht kan fiscale en arbeidsrechtelijke consequenties hebben. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met Jeroen de Waard om hierover meer duidelijkheid te krijgen.

 

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen