Herstructurering en doorstart

WHOA

Op de rand van faillissement? De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) kan uitkomst bieden. Heeft uw bedrijf wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten, maar dreigt het door hoge schulden failliet te gaan? Dan kan door het reorganiseren van de schulden via een akkoord de onderneming mogelijk toch voortgezet worden.

De WHOA is gericht op het herstel van de onderneming, net als bij turnaround management. En waar de pre-pack meer en meer kritiek kreeg door alle onduidelijkheid voor met name werknemers, zijn binnen de WHOA de werknemers juist beschermd. Dat is ook anders dan bij een faillissement.

Ondernemingsplan nodig

Om een akkoord conform de WHOA te kunnen maken, is inzicht nodig in het verleden, het heden en de toekomst. Anders gezegd: er is een goed ondernemingsplan nodig.

De wet geeft een opsomming van de informatie die dan aan schuldeisers en aandeelhouders verstrekt moet worden om over het akkoord te kunnen oordelen, waaronder een beschrijving van:

  1. de aard, omvang en oorzaak van de financiële problemen
  2. welke pogingen zijn ondernomen om deze problemen op te lossen
  3. de herstructureringsmaatregelen die onderdeel uitmaken van het akkoord
  4. de wijze waarop deze maatregelen bijdragen aan een oplossing, en
  5. hoeveel tijd het naar verwachting vergt om deze maatregelen uit te voeren.

Ofwel, een goed doortimmerd ondernemingsplan met goede financiële onderbouwing.

Ook moet er een overzicht zijn van schuldeisers en moeten deze in bepaalde klassen worden ingedeeld. Om een WHOA-plan kans van slagen te laten hebben, moet er dus veel informatie worden gedeeld met schuldeisers en de rechtbank.

Nodig zijn:

Openingsverklaring en herstructureringsdeskundige

Er zal dus in een hele korte tijd veel werk verzet moeten worden. Door het deponeren van een openingsverklaring bij de rechtbank kun je tijd winnen om een goed akkoord voor te bereiden. Daarbij kun je als ondernemer zelf kiezen voor het aanstellen van een herstructureringsdeskundige die helpt in het proces en onafhankelijkheid inbrengt om ook schuldeisers beter te overtuigen.

Onze advocaten Benne van LeeuwenJeroen de Waard en Jos de Kerf hebben brede ervaring binnen het faillissementsrecht en kunnen  zaken rond een onderhands akkoord goed plaatsen. Inmiddels zijn de eerste uitspraken gedaan door rechtbanken in WHOA-aanvragen, ook waar onze collega’s bij betrokken waren. De regeling heeft al bewezen nuttig te kunnen zijn om een reorganisatie een redelijke kans te geven.

Neem gerust contact met ons op om u te laten adviseren.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen