Insolventierecht

Herstructurering en doorstart

Ook voor advies en begeleiding bij herstructureringen en doorstartmogelijkheden kunt u bij VLDW Advocaten terecht.
Als de onderneming niet meer kan overleven in de bestaande opzet, is er soms wel toekomst door middel van een herstructurering of door middel van een doorstart.

Herstructurering van uw onderneming

Bij een herstructurering moet u denken aan het herinrichten van de onderneming zelf. Zowel binnen de onderneming alsook door het herinrichten van de structuur waar de onderneming onderdeel van uitmaakt. Denk daarbij ook aan een akkoord met de crediteuren, herinrichting van de financiering, aantrekken van extern vermogen, opsplitsen van activiteiten. Elke onderneming is anders en een herstructurering vraagt om maatwerk.

Doorstart van uw onderneming

Bij een doorstart gaan we op zoek naar de gezonde delen van de onderneming en hoe die behouden kunnen blijven door een faillissement heen. Ook de surseance van betaling kan dan een goed middel zijn, of de pre-pack.

Gezocht wordt naar de onderdelen die noodzakelijk zijn om te behouden, terwijl -op rechtmatige wijze- schulden worden achtergelaten. Op deze manier blijven veel crediteuren geheel of gedeeltelijk onbetaald achter. Ook personeel verliest vaak werkgelegenheid. Een doorstart heeft daarom een negatieve klank, want je laat velen achter en gaat zelf verder. Aan de andere kant is een doorstart een kans iets te behouden en weer te gaan bouwen. Het proces is delicaat. Je moet rekening houden met de belangen van alle betrokken partijen rond de onderneming.

Ontwikkelingen in de wetgeving

Er is de nodige wetgeving in ontwikkeling om kansen te bieden aan een onderneming in zwaar weer, denk daarbij onder meer aan de invoering van de WHOA. Bij deze ontwikkelingen strijden de belangen van de schuldeisers, financiers en werknemers om voorrang. In de komende tijd zullen we meerdere aspecten rond herstructurering en doorstart nader belichten. Houd onze blogs en LinkedIn-posts in de gaten of neem contact op met één van onze specialisten mr. Benne van Leeuwen, mr. Jeroen de Waard of mr. Jos de Kerf.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen