Overeenkomsten

Voorwaarden

In de bouw worden vaak standaardvoorwaarden gehanteerd. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aan de UAV voorwaarden. Als deze voorwaarden van toepassing worden verklaard, is het belangrijk dat u weet wat hier in staat. Dit geldt zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer. Het komt vaak voor dat partijen akkoord gaan met dergelijke standaardvoorwaarden zonder  de inhoud goed te hebben gelezen en hierdoor onbewust verantwoordelijk worden voor bepaalde risico’s.

Naast de standaardvoorwaarden staat het partijen natuurlijk ook vrij om hun eigen algemene voorwaarden van toepassing te verklaren. Daarin kunt u zelf – binnen de grenzen van de wet – bepalen welke verantwoordelijkheden en risico’s u wilt dragen en hoe met bepaalde zaken zoals klachten moet worden omgegaan. Bij het opstellen en hanteren van algemene voorwaarden moet u zich realiseren met wie u te maken heeft: een bedrijfsmatige opdrachtgever of een consument opdrachtgever. Bepaalde zaken mogen namelijk bij een consument niet worden beperkt of uitgesloten door de algemene voorwaarden.

Het is dus belangrijk om wanneer u zelf standaard voorwaarden of algemene voorwaarden gebruikt of wanneer uw contractpartij dergelijke voorwaarden van toepassing verklaart, u deskundig te laten bijstaan over de inhoud daarvan. Hiervoor kunt u vrijblijvend contact opnemen met  Jan-Willem van Vossen of Cora Blaak-Looij.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen