Neckermann

Crediteuren

(English below)

Crediteuren kunnen hun vordering indienen en een eventueel gepretendeerd eigendomsvoorbehoud kenbaar maken per post (VLDW Advocaten, Stationspark 34, 4462 DZ, Goes) of via neckermann@vldwadvocaten.nl. In het onderwerp van uw mail/brief graag aangeven ‘Crediteur Neckermann.com B.V.’ of ‘Crediteur Neckermann B.V.’, en voeg relevante bewijsstukken (in elk geval een totaaloverzicht, ondergespecificeerd naar hoofdsom en BTW) bij. Gezien de omvang van het aantal crediteuren krijgt u van het indienen van uw vordering verder geen bevestiging.

Gezien de door ons aangetroffen toestand van de boedel kunnen wij u nog geen enkele betaling in het vooruitzicht stellen. Mocht deze situatie wijzigen dan wordt u geïnformeerd. U kunt deze informatie eventueel gebruiken om BTW terug te vorderen.

Mocht u tussentijds inzicht willen verkrijgen in het verloop van het faillissement, dan verwijzen wij u naar de website Rechtspraak.nl, alwaar de openbare verslagen worden gepubliceerd. Ook kunt u op deze website van ons kantoor kijken. Verdere informatie dan middels deze openbare webpagina’s wordt door de curatoren niet verstrekt.

 

English: On 24 June 2014 the District Court of Zeeland-West-Brabant (The Netherlands) adjudicated bankrupt Neckermann.com B.V. en Neckermann B.V. (Sint Jansteen), appointing mr. B. van Leeuwen and mr. J.A. de Waard as trustees.

If you have a claim on the bankrupt, we ask you to submit your claim in writing on submission of specified documents/invoices (including VAT and if applicable other costs) to substantiate your claim (VLDW Advocaten, Stationspark 34, 4462 DZ, Goes, The Netherlands).

Overlooking the inventory and effects as found, we cannot hold out any prospect of payment to the creditors.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen